ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.4 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ม.4 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMART STUDENT PROJECT (SSP)ปีการศึกษา 2566 08 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์
3 มีนาคม 2566 ร่วมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ABC OPEN HOUSE 2022
3 มีนาคม 2566 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมาตรฐานผีมือแรงงาน ปี 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์
24 กุมภาพันธ์ 2566 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้นม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
22-23 กุมภาพันธ์ 2566 นำนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2565
22 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม The Large Classroom งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำเสนอ VDO การ่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ข่าวการศึกษา
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจ