คณะผู้บริหาร

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0895801410
อีเมล์ : bos_krirachai12@outlook.com

นายวัชรพงศ์ แสงสง่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817288526
อีเมล์ : watcharapong2521@gmail.com

นายธโนวุธ อิ่นคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0897499329
อีเมล์ : Tanovut55@gmail.com

นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0878739789
อีเมล์ : Jandawan12@gmail.com

นางอุมารินทร์ จำนงชอบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898449776
อีเมล์ : Apsara17@gmail.com

นายภัทรนนน สีมา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0898484134
อีเมล์ : mmtsima5005@gmail.com