เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา (ม.ว.)
 
 
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
นี้เป็นสง่าน่าภิรมย์ชื่นชมเบิกบาน
เกียรติร่ำลือนามระบือเกริกก้องมานาน
แผ่ไพศาลวิทยาให้เราก้าวไกล
 
ฝึกอบรมบ่มนิสัยให้สามารถ
ทะนงองอาจเพื่อสร้างชาติให้ผุดผ่องใส
เราทุกคนเยาวชนต่างรักวินัย
เทิดทูนไว้ในหัวใจตราบชั่วชีวี
 
เขียวสดสวยรวยรื่นสดชื่นเบิกบาน
ขาวตระการบริสุทธิ์งามผุดผ่องศรี
เราร่วมสามัคคีใครคิดมาย่ำยี
มอบกายพลีแม้ชีวีไม่เคยไหวหวั่น
 
ให้ดุจดังพญาแลที่ท่านสร้าง
ชัยภูมิเรืองนามชื่อประเทืองรุ่งเรืองสุขสันต์
เลือดทุกหยดสละให้หมดปกป้องคุ้มกัน
คนกล่าวขานนามนิรันดร์ทั่วชัยภูมิ
 
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)