ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 64
เชิญชวนนักเรียน และผู้สนใจ ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 64
เชิญชวนนักเรียน และผู้สนใจ ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
มาตรการปฏิบัติของบุคลากร ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลว.23ก.ค.64
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 5 ลว.23ก.ค.64
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 64
เชิญชวนนักเรียน และผู้สนใจ อ่านหนังสือห้องสมุดมีชีวิต รร.เมืองพญาแลวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 64
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาฯลว.9ก.ค.64
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 64
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องขอความร่วมมืองดออกเคหสถาน ลว.9 ก.ค.64
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 64
ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 64
ตารางสอนสำหรับครู ฉบับที่ 4 เริ่มใช้ 21 มิ.ย.64
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 64
ตารางเรียน สำหรับนักเรียน ฉบับที่ 4 เริ่มใช้ 21 มิ.ย.64
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 64
ตารางเข้าแถวหน้าเสาธงของคณะครูและนักเรียน ในโดมเฉลิมพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
มาตรการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
มาตรการป้องกันและวิธีปฏิบัติตนของนักเรียน On site ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
แนวการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลว.24 พ.ค.64
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดฯ ลว.20 พ.ค.64
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64