ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนตารางสอน Update 11 ก.พ.64
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
กิจกรรมวันตรุษจีน
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
มาตรการผ่อนคลายจังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 64
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องงดหรือชะลอการจัดกิจกรรม และการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
ประกาศ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เปิดเรียนปกติ ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 12 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
ขอความร่วมมืองดหรือชลอการจัดกิจกรรม และการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (28 จังหวัด)
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)ฉบับที่ 4
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 64
ห้องสมุดออนไลน์....เปิดประตูสู่โลกกว้างด้วยตนเอง
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 63
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 6 เมืองพญาแลวิทยาจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 5 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 3 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 1 ประชุมผู้ปกครองม.1,3,5 ภาคเรียนที่ 2/2563(23 พฤศจิกายน 2563)
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 63
ตารางสอนสำหรับครู ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 63
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 63
รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2563
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 63
30 ตุลาคม 2563 ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 63
12 ตุลาคม 2563 น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63