ติดต่อเรา
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
149 หมู่ 7   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์ 044-811768 เบอร์โทรสาร 044-811769


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :