คณะผู้บริหาร

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0895801410

นายวัชรพงศ์ แสงสง่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817288526

นายธโนวุธ อิ่นคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0897499329

นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0878739789
อีเมล์ : jandawan12@gmail.com

นายเกรียงไกร จำนงชอบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898446569

นายภัทรนนน สีมา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0898484134
อีเมล์ : mmtsima5005@gmail.com