กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปทุม แพวขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0952628404
อีเมล์ : jimmy83992@gmail.com

นางสาววิจิตรีศิลป์ แสงสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0902869908
อีเมล์ : oplelovepanda@gmail.com

นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
เบอร์โทร : 0862574262
อีเมล์ : ekthaimusic@gmail.com

นายประเสริฐ ซีกพุดซา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0918291109
อีเมล์ : Final3421@gmail.com

นายธนพล ดีนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
เบอร์โทร : 0880443635
อีเมล์ : Thanaphon@kkumail.com

นายธีรยุทธ ศรีตระกูล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0815488810
อีเมล์ : teerayutysri@gmail.com

นายอัครพล นาส้มกบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0910613459
อีเมล์ : jewAhk@hotmail.com

นายอิทธิชัย แก้วกิ่ง
ครูอัตราจ้าง