ข่าวประชาสัมพันธ์
27 สิงหาคม 2563 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 63
19 สิงหาคม 2563 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 63
18 สิงหาคม 2563 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 63
เชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบวัดความรู้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 63
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน เริ่มใช้ 13 สิงหาคม 63
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
ตารางสอนครู เริ่มใช้ 13 สิงหาคม 63
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
6 สิงหาคม 2563 เลือกตั้งสภานักเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 63
1- 8 สิงหาคม 2563 สัปดาห์อาเซียน
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 63
วิธีการดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันที่ 6 ส.ค.63
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 63
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 63
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 63
สุดยอดนักเรียนกตัญญู
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 63
แบบทดสอบความรู้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 63
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 63
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน อัพเดท 20 ก.ค.63
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 63
NEW>>ตารางสอนสำหรับครู เริ่มใช้ 8 ก.ค.63
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 63
1ก.ค.63 เปิดภาคเรียน 1/2563
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
1 ก.ค.63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
ลงทะเบียนเข้าใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม(DEEP)
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63