ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปีการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2565,13:17  อ่าน 2001 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รายการแข่งขัน 汉语桥2021
ชื่ออาจารย์ : นายศิวัช มาสมพงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,18:56  อ่าน 7056 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศการแข่งขัน ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬา สพม.ชัยภูมิเกมส์ครั้งที่ 37
ชื่ออาจารย์ : นายปรมัตถ์ สวงโท
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2565,11:05  อ่าน 5363 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียนทอง
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา โพทร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,10:43  อ่าน 10459 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรกนก เจนชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,19:43  อ่าน 11844 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภรณ์ทิพย์ อินทร์เพ็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,19:27  อ่าน 11408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภรณ์ทิพย์ อินทร์เพ็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,19:25  อ่าน 8733 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพานบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-6 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภรณ์ทิพย์ อินทร์เพ็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,19:21  อ่าน 6807 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่ออาจารย์ : นางศรีนวล ป้อพันธุ์ดุง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,16:03  อ่าน 2136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของการจัดการเรียนสอนในรูปแบบ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่ออาจารย์ : นางศรีนวล ป้อพันธุ์ดุง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,16:01  อ่าน 772 ครั้ง
รายละเอียด..