ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนม.๑ - ม.๖ ร่วมกิจกรรม คัดลายมือสื่อภาษาไทย ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
วีดีทัศน์สรุปการเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ออนไลน์ คลิก!!
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 65
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 65
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2 ก.พ.- 4 มี.ค.65
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65
ประกาศมาตรการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On-Site
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
แก้ไขเพิ่มเติมการเปิดภาคเรียน 2/2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 64
ตารางสอน 2/2564 เริ่มใช้ 1พ.ย.64
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ตารางเรียน 2/2564 เริ่มใช้ 1 พ.ย.64
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
บทบาทหน้าที่กรรมการคุมสอบออนไลน์
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
การเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
แนวทางการประเมินผู้เรียนแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
มาตรการปฏิบัติของบุคลากร ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลว.3ก.ย.64
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 64