ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 64
แบบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
งานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ งานวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้จัดกิจกรรม Open House ภายใต้ชื่อ “ MV Open House ict เลิศล้ำ นวัตกรรมออนไลน์ ”
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัติและแสดง ความชื่นชมยินดีกับนักเรียน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 64
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ร่วมต้อนรับ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึก
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดขอ
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
ตารางเรียนตารางสอน Update 11 ก.พ.64
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
กิจกรรมวันตรุษจีน
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
มาตรการผ่อนคลายจังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 64
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องงดหรือชะลอการจัดกิจกรรม และการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
ประกาศ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เปิดเรียนปกติ ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 12 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
ขอความร่วมมืองดหรือชลอการจัดกิจกรรม และการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (28 จังหวัด)
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)ฉบับที่ 4
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 64
ห้องสมุดออนไลน์....เปิดประตูสู่โลกกว้างด้วยตนเอง
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 63
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 6 เมืองพญาแลวิทยาจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 63