รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
149 หมู่ 7   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์ 044-811768 เบอร์แฟกส์ 044-811769


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :