วารสารประชาสัมพันธ์
28 กันยายน 2565 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2565
28 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2565
27 กันยายน 2565 เข้าร่วมเปิดป้ายห้องเกียรติยศและห้องพหุปัญญา และรับรางวัลจากการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
27 กันยายน 2565 รับรางวัลเกียรติคุณและทุนการศึกษาจากสโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ
22-23 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามและสวนน้ำแม่ฟุ้ง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
21 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจากการร่วมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
21 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมวันสันติภาพโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace)
20 กันยายน 2565 จัดงานมุฑิตาจิต "สุขเกษียณสำราญ วันวานที่พากเพียร" (อำลานักเรียน) ปีงบประมาณ 2565
16-17 กันยายน 2565 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส่งนักกีฬาเปตองเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
19 กันยายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
9-10 กันยายน 2565 เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมประเทศไทย Thailand Manual Robot Challenge (TMRC-2022)
15 กันยายน 2565 พิธีเปิดป้ายโรงอาหาร-หอประชุม "อนุสรณ์ ๖๖ ปี โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา พ.ศ.๒๕๖๕"
16 กันยายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งตัวแทนนักเรียนมาแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง
14 กันยายน 2565 เข้าร่วมฟังคำบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน จากสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
14 กันยายน 2565 จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
13 กันยายน 2565 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เป็นสถานที่จัดงานเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565
13 กันยายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำเสนอ คำราชาศัพท์
12 กันยายน 2565 เข้าร่วมการแสดงมุทิตาจิต ในงานเกษียณอายุราชการ คุรุมุทิตาจิตของคณะผู้บริหารและครู ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค
12 กันยายน 2565 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม "รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" จังหวัดชัยภูมิ
12 กันยายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมต่างๆ ในงานหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
8-9 กันยายน 2565 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
8 กันยายน 2565 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2565
8 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
7 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับโรงเรียน
7 กันยายน 2565 จัดอบรมเรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
6 กันยายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำเสนอ คำศัพท์ชื่อประเทศและสัญชาติ (Countries and Nationalities)
5 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีการแจกของรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
2 กันยายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำเสนอชุดการแสดงการร้องเพลงลูกทุ่ง
1 กันยายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับโรงเรียน
31 สิงหาคม 2565 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมตอนต้น เพื่อป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น