วารสารประชาสัมพันธ์
17 พฤษภาคม 2565 เปิดเทอมภาคเรียนที่1/65 และตรวจ ATK
12 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.5-6
4 พฤษภาคม 2565 ประเพณีบุญเดือน6 เจ้าพ่อพญาแล
9 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1, ม.4
6 พฤษภาคม 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
5 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ วPA
10-11 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.2-3
26-27 มีนาคม 2565 การสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2565
2 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมวันตรุษจีน
1-2 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจ ATK นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดเรียนออนไซต์
5-6 กุมภาพันธ์ 2565 สนามสอบครูผู้ช่วย
24 ธ.ค.64 ประชุมสหวิทยาเขตเมืองพระยาภักดีชุมพล
23 ธ.ค.64 รับการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและนวัตกรรมการสอนในสถานการณ์โควิด 19 จาก สพฐ.
20-24 ธ.ค.64 สนามแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ และการงานอาชีพ
9 ธ.ค.64 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสุขภาพประจำปี
7 ธ.ค.64 เปิดเทอมรูปแบบ On-Site วันแรก
5 ธ.ค.64 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
3 ธ.ค.64 ตรวจ ATK ระดับชั้นม.3,5,6
2 ธ.ค.64 ตรวจ ATK ระดับชั้นม.1,2,4
25 พ.ย.64 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
24 พ.ย.64 รับมอบชุดตรวจ ATK จากอบจ.ชัยภูมิ
19 พ.ย.64 การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
18 พ.ย.64 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน