ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัติและแสดง ความชื่นชมยินดีกับนักเรียน
   วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัติและแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจาก นายกีฬาชัย  รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา    นักเรียนที่มี
ผลการเรียนดีในแต่ละระดับชั้น นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปะหรรถกรรม ของกลุ่มสาระเทคโนโลยี และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวด วงโยธวาทิต ชิงแชมป์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนรุ่นต่อๆไป
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 61 ครั้ง