วารสารประชาสัมพันธ์
3 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70
30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำเสนอ คลิป VDO ทำไม X ถึงถูกใช้ในคณิตศาสตร์
1 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรมเพิ่มทักษะวิชาภาษาอังกฤษ
31 มกราคม 2566 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำเสนอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน
27 มกราคม 2566 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
27 มกราคม 2566 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566
26-27 มกราคม 2566 เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
26 มกราคม 2566 จัดกิจกรรม Active English Camp ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
26 มกราคม 2566 ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นกุศลกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
25 มกราคม 2566 กิจกรรม The Large Classroom โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเมืองพญาแล นำเสนอ พืชศึกษาของโรงเรียน คือ ครอบฟันสีและถั่วแปบม่วง
25 มกราคม 2566 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2566
25 มกราคม 2566 ร่วมกิจกรรม CPRU OPEN HOUSE 2023 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
21 มกราคม 2566 จัดการอบรมในโครงการ "พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2565
20 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565
19 มกราคม 2566 มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนจากชมรม To Be Number One โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ที่ร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ
19 มกราคม 2566 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมติว O-NET ในรายวิชาภาษาไทย
19 มกราคม 2566 รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
19 มกราคม 2566 นำตัวแทนนักเรียนจากชุมนุมนาฏศิลป์และชมรมTo Be Number One โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน "ประชันวาดฟ้อนออนซอนนางไหกั๊บแก๊บ" ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566
17 มกราคม 2566 ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันนักร้องประกอบแดนเซอร์ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
16 มกราคม 2566 กิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2565
9-13 มกราคม 2566 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์" ณ จังหวัดเชียงใหม่
12 มกราคม 2566 ดร.ปิยพล เถื่อนพาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นำคณะบริหาร และครู ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน
9 มกราคม 2566 เยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
4 มกราคม 2566 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นำนักเรียนร่วมเล่นดนตรีไทยและรับทุนการศึกษาจากงานวันบุรพาจารย์น้อมรำลึก 97 ปี ครบชาตกาล หลวงปู่พระครูอนุรักษ์ชัยธรรม (สุคนธ์ ชาคโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดบริบูรณ์ (บ้านขี้เหล็กใหญ่)
29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จัดกิจกรรม " วันรักโรงเรียน " ประจำปีการศึกษา 2565
28 ธันวาคม 2565 จัดพิธีมอบรางวัล "เกียรติยศ คนกีฬา เมืองพญาแล" ปีการศึกษา 2565
27 ธันวาคม 2565 ประชุมข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2565
27 ธันวาคม 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70
23-25 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด "อบต.นาฝาย ชัยภูมิ บีช" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565