ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนม.๑ - ม.๖ ร่วมกิจกรรม คัดลายมือสื่อภาษาไทย ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕ 02 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 06 มิ.ย. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 01 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 01 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 07 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 4 ปีการศึกษา 2565 31 มี.ค. 65
วีดีทัศน์สรุปการเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 08 มี.ค. 65
รายงานการสอนประจำสัปดาห์
20-24 มิถุนายน 2565 เทคโนโลยี
20-24 มิถุนายน 2565 ภาษาจีน
20-24 มิถุนายน 2565 สังคมศึกษา
20-24 มิถุนายน 2565 คณิตศาสตร์
20-24 มิถุนายน 2565 ภาษาไทย
20-24 มิถุนายน 2565 การงานอาชีพ
วารสารประชาสัมพันธ์
1 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
1 กรกฎาคม 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1 กรกฎาคม 2565 ส่งนักกีฬายกน้ำหนักเข้าร่วมการแข่งขันกีเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3) ระหว่างวันที่ 2-14 พฤษภาคม 2565
1 กรกฎาคม 2565 จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2565
30 มิถุนายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษ
29 มิถุนายน 2565 กิจกรรม The Large Classroom โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เสนอแนะ 5 องค์ประกอบ ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวการศึกษา
สถิติการเข้าเรียนของนักเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ