ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องขอความร่วมมือชะลอการจัดกิจกรรมทางสังคม ลว.1พ.ค.64
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องขอความร่วมมือปิดสถานที่ ลว.30เม.ย.64
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องขอความร่วมมืองดออกเคหสถาน ลว.30เม.ย.64
สมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
คู่มือการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประกาศโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ข่าวการศึกษา
สถิติการเข้าเรียนออนไลน์ของนักเรียน
รายงานการสอนออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ